تبلیغات
خودمونی ها - تبارك الذی بیده الملك
حمزة بن طیار گوید: امام صادق (ع) بمن فرمود بنویس، سپس برایم املا كرد: از عقیده ماست كه خدا نسبت بآنچه ببندگان داده و بایشان معرفى كرده احتجاج كند. بسوى ایشان پیغمبر فرستاده و برایشان كتاب نازل كرده كه در آن امر فرموده و نهى نموده، به نماز و روزه امر فرموده (روزى بین الطلوعین در وادى معرس) پیغمبر (ص) را از انجام نماز خواب ربود (و نماز صبحش قضا شد) خدایش فرمود: من ترا بخواب برم و من ترا بیدار كنم هر وقت از خواب برخاستى نماز بخوان تا مردم بدانند اگر از نماز خوابشان ربود باید چه كنند، چنان نیست كه ایشان گویند: چون پیغمبر از نماز خوابش ربود، هلاك گشت و هم چنین است موضوع روزه (خداى تعالى فرماید) من مریضت می كنم و من بهبودت می دهم. چون شفایت بخشیدم روزه را قضا كن، سپس امام صادق (ع) فرمود: همچنین در هر چیز (از اوامر خدا) كه بنگرى هیچ كس را در تنگى و فشار نمى ‏بینى، كسى را نمى ‏بینى جز اینكه خدا بر او حجت دارد و خدا را نسبت بكار او مشیت است، من نمی گویم مردم هر چه خواهند بكنند (چنان كه تفویضى مذهب گوید) سپس فرمود: خداست كه راه را نشان دهد و نشان ندهد (پس كار مردم بدست اوست و بخود واگذار نیستند) و باز فرمود: مردم به كمتر از طاقتشان مأمورند و نسبت به هر چه مأمورند توانائى دارند و هر چه از طاقتشان خارجست از عهده ایشان ساقط است ولى در مردم خیرى نیست (زیرا ایشان پس از چنین منت و اتمام حجت و توسعه و سهولت ناسپاسى خدا كنند و در پرستش و طاعتش كوتاهى ورزند) سپس (آیه 92 سوره توبه را كه در باره جهاد است) تلاوت فرمود «بر ناتوانان و بیماران و كسانى كه مالى ندارند تا انفاق كنند تكلیفى نیست» پس جهاد را از ایشان برداشت (و بعد از یك جمله فرماید) «بر نیكوكاران راه اعتراضى نیست و خدا آمرزنده و مهربانست و تكلیفى نیست بر كسانى كه چون پیش تو آمدند كه مركوبشان دهى- گفتى چیزى ندارم كه شما را بر آن سوار كنم-» پس از اینها هم كه مركوب نداشتند جهاد را برداشت.[1]

 [1] كلینى، محمد بن یعقوب، أصول الكافی / ترجمه مصطفوى - تهران، چاپ: اول، 1369 ش.
طبقه بندی: اعتقادی، داستانی، اجتماعی، فرهنگی، معرفی كتاب،

تاریخ : چهارشنبه 5 تیر 1392 | 11:21 ق.ظ | نویسنده : دونه | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • مقاله و ریاضی